Home / Network / Switching / Cisco

Cisco

Cấu hình DHCP trên Router Cisco

Ở bài lý thuyết “Tìm hiểu về DHCP” chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm và cách hoạt động của DHCP server.  Trong phần này chúng ta sẽ làm Lab cấu hình DHCP trên Router cisco để thực hành các lý thuyết đã đọc trong phần lý thuyết.  Tuy …

Xem tiếp