Home / Thủ thuật internet / Outlook / Tạo hộp thoại thông báo khi có thư đến trong Outlook.

Tạo hộp thoại thông báo khi có thư đến trong Outlook.Trong quá trình làm việc mình hay gặp phải tình trạng có email mới nhưng không biết do các Email này rơi vào hòm thư được phân vào Folder riêng của từng người. Và mặc định thì outlook không có thông báo gì. Tuy nhiên mình đã tìm ra phương pháp khác để nhận thông báo về các Email mới nhận được, ngay cả khi chúng không được gửi đến Hộp thư đến của mình.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn với các bước làm như sau:

  1. Tạo mới 1 quy tắc rule:
  2. Trong Outlook 2003 and Outlook 2007
    Tools-> Rules and Alerts…
  3. Trong Outlook 2010, Outlook 2013 and Outlook 2016
    File-> section Info-> button: Manage Rules & Alerts. (Hình 1)
Hình 1

4. Nhấn button New Rule… và bắt đầu với rule trống. (Hình 2)

Hình 2

5. Cửa sổ Rule Winzard hiện ra các bạn tới mục Start from a blank rule và chọn Apply rule on message I receive như hình 3 và nhấn Next

Hình 3

6. Ở cửa sổ kế tiếp các bạn không chọn gì và nhấn Next để qua bước tiếp theo. (Hình 4)

Hỉnh 4

7. Một cảnh báo sẽ bật lên thông báo rằng quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả các tin nhắn. Nhấn vào Yes để xác nhận rằng điều đó là chính xác. (Hình 5)

Hình 5

8. Lựa chọn hành động : Display a specific message in the New Item Alert window. Các bạn có thể nhấn vào liên kết A Specific Message để điền tên hộp thoại cảnh báo. Sau đó nhấn Next để qua bước tiếp (Hình 6)

Hình 6

9. Tiếp tục nhấn Next để qua bước tiếp theo (Hình 7)

Hình 7

10. Tích chọn Run this rule now… và Turn on this rule để chạy quy tắc. (Hình 8)

Hình 8

Và đây là thành quả của mình:

Hình 9

Chúc các bạn thành công nhé ^_^

Thông tin vienvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *