Excel

Xử lý Excel bị lỗi mất định dạng

Mình có gặp một vài trường hợp báo có hiện tượng file excel bị lỗi, các bạn đã định dạng file (chỉnh font chữ, cỡ chữ, kẻ bảng, màu chữ, màu nền…), tuy nhiên sau khi lưu mở file lên thì file bị mất định dạng.

Xem tiếp