Home / Thủ thuật máy tính

Thủ thuật máy tính

test

Trong đó: documentation: Thư mục hướng dẫn sử dụng Theme Sahifa Licensing: Thông tin bản quyền, giấy phép sử dụng chung Logo: Bao gồm File PSD Logo Theme Thư mục sahifa: Sử dụng để upload theme lên FileZilla. Sample Content: Thư mục chứa dữ liệu mẫu để cài đặt Demo …

Xem tiếp