Home / Phần mềm / Font chữ

Font chữ

Full font TCVN3 và font VNI

Font VNTime và Font VNI mang đến cho người dùng 400 font chữ, hỗ trợ gõ tiếng Việt với nhiều kiểu chữ khác nhau, để bạn có thể sử dụng trong soạn thảo văn bản, chat, trò chuyện trên các phần mềm chat. Đây là 400 chữ gồm font vntime và …

Xem tiếp