Home / Tin học văn phòng / Excel / Xử lý Excel bị lỗi mất định dạng

Xử lý Excel bị lỗi mất định dạngMình có gặp một vài trường hợp báo có hiện tượng file excel bị lỗi, các bạn đã định dạng file (chỉnh font chữ, cỡ chữ, kẻ bảng, màu chữ, màu nền…), tuy nhiên sau khi lưu mở file lên thì file bị mất định dạng.

excel eror formatẢnh Demo

Khi gặp lỗi trên, để khắc phục các bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Mở file excel lỗi, sau đó bấm tổ hợp phím Alt+F11 để mở cửa sổ Visual Basic, sau đó chọn Insert và chọn Module
Buoc 2: Copy va paste nội dung sau vào cửa sổ soạn thảo của phần Module:
Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
On Error Resume Next
For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
If Not styT.BuiltIn Then
If styT.Name <> “1” Then styT.Delete
End If
Next styT
End Sub
Bước 3: Bấm phím F5 để chạy các dòng lệnh này trên Visual Basic, đợi sau khi Visual Basic chạy xong, tắt Visual Basic đi, file excel bị lỗi trước đó sẽ không còn bị lỗi nữa !

Thông tin vienvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *