Home / Thủ thuật máy tính / Hệ điều hành máy trạm / Windows / Xử lý lỗi cài đặt Net Famework 4.0 Error code 0xc8000222

Xử lý lỗi cài đặt Net Famework 4.0 Error code 0xc8000222Trong quá trình cài đặt phần mềm, có khá nhiều phần mềm cần yêu cầu cài đặt .Net Famework 4.0. Tuy nhiên khi tiến hành cài đặt bổ sung Net Famework mình lại bị dính lỗi 0xc8000222. Việc này gây khó chịu và rất mất thời gian của mình. Lên mạng tìm được bài fix lỗi này chia sẻ cho a e tham khảo.

Error NET Famework

Lỗi trên xuất hiện khi Window Update của windows bị lỗi.
Cách khắc phục:
1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
5/ Thực hiện lại bước 1/.
6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại NFW4.

P/s: Đã fix lỗi trên máy dùng win7 32 & 64 bit.
Net FrameWork 4:
Web Installer:Code:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
Standalone Installer:Code:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=17718

Thông tin vienvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *