testTrong đó:

documentation: Thư mục hướng dẫn sử dụng Theme Sahifa
Licensing: Thông tin bản quyền, giấy phép sử dụng chung
Logo: Bao gồm File PSD Logo Theme
Thư mục sahifa: Sử dụng để upload theme lên FileZilla.
Sample Content: Thư mục chứa dữ liệu mẫu để cài đặt Demo
changelog: Thông tin update Theme
File nén zip sahifa: File Theme có thể cài đặt ngay bằng Dashboard
Hướng dẫn cài đặt Theme Sahifa

Cũng như các Theme khác, bạn có 2 cách để cài đặt Theme này.

Cài đặt Theme thông qua FileZilla

Bạn hãy mở phần mềm FTP FileZilla lên, nếu chưa có thì có thể Download ở đây. Cách sử dụng phần mềm này trên mạng đã có rất nhiều, mình sẽ không nhắc lại.

Tiếp đến, các bạn hãy mở thư mục Theme trong FileZilla ra như hình bên dưới và tải lên thư mục Sahifa lên.

có một sự thay đổi nho nhỏ

Thông tin vienvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *